1512B - Vilar dos Teles - Castelo

Sentido: CASTELO

Sentido: VILAR DOS TELES (SJM)